Browsing Category

Ontslagrecht

 • Blog Ontslagrecht

  Opvolgend werkgeverschap

  In 2012 wees de Hoge Raad over het begrip opvolgend werkgeverschap een arrest. Dat arrest was van betekenis zijn voor de proeftijd en voor de ketenregeling van de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde…

 • Blog Ontslagrecht

  De H-grond

  De gronden, waarop de werkgever een arbeidsovereenkomst kan opzeggen, zijn vastgelegd in artikel 7:669 lid 3 onder a tot en met h van het BW. Te denken valt aan disfunctioneren of…

 • Blog Ontslagrecht

  Vergeten peuter

  Op basis van de Wet werk en zekerheid is het arbeidsprocesrecht gewijzigd. Die wijziging leidt tot een aantal vreemde, hoogstwaarschijnlijk vooraf onvoldoende voorziene, consequenties. Een van die vreemde consequenties doet zich…

 • Blog Ontslagrecht

  Het antwoordmodel

  Beste studenten. Helaas. Voor die prijs zal ik dit jaar niet in aanmerking komen. Het spijt me, maar ik kan jullie voorafgaand aan de toets niet meer de antwoorden verklappen of…

 • Blog Ontslagrecht

  Schoenmaker-arrest

  In het bekende Schoenmaker-arrest (Schrijver-Van Essen) heeft de Hoge Raad bepaald dat bij de beoordeling of er sprake is van een dringende reden, een vereiste voor een terecht gegeven ontslag op…