Blog Onderwijs

Beslisbomen in het onderwijs?

Digitale technologie ontwikkelt zich in een rap tempo. Het is amper bij te benen. Zelfs in een conservatieve sector als de juristerij doet digitale technologie zijn intreden. Moet je dan die digitale technologie ook niet in het juridisch onderwijs opnemen? Dat is de vraag waar de Juridische Hogeschool Avans & Fontys (JHS) zich mee bezig gehouden heeft. 

Afgelopen jaar is er een herbezinning geweest op het profiel van de Hbo-jurist. Moeten de HBO-Rechten-opleidingen nog voor het traditionele juridische beroep opleiden of juist niet. Al snel is de conclusie getrokken dat de HBO-opleidingen zich juist in het bijzonder moeten profileren ten opzichte van de WO-jurist. Digitale technologie zou een onderwerp kunnen zijn om zich te onderscheiden. Om te zien of digitale technologie in het onderwijs te gebruiken is en hoe deze gebruikt zou kunnen worden, is er op 1 februari van dit jaar een pilot gestart. Vier studenten van de JHS studeerden af in een arbeidsrechtelijk onderwerp, waarbij zij als product over dat onderwerp een beslisboom zouden ontwerpen. Voor die beslisboom zou het programma van Berkeley Bridge gebruikt worden. De vier studenten, Dominique Boons, Caroline Geurts, Kyra Schuurbiers, en Claudia Timmermans zijn aan de slag gegaan met het ontslag op staande voet, de eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst en het disfunctioneren van de werknemer. Dat heeft drie prachtige beslisbomen opgeleverd. De beslisbomen zijn te zien via onderstaande links.

Bij het afstuderen waren vooral de gecommitteerden, juristen uit het werkveld, bij de afstudeerzittingen enthousiast over de behaalde resultaten. Dat gaf de JHS in ieder geval het vertrouwen dat het werkveld het gebruik van digitale technologie waardeert en noodzakelijk vindt. Reden om digitale technologie dan ook in het onderwijs in te bouwen. Dat zal met ingang van 1 september a.s. gebeuren met het electoraat Recht, ICT en Digitale Technologie en dat zal met ingang van 1 februari 2017 gebeuren in het lesblok van de ondernemende jurist en de juridische audit. In de taal van de JHS, de K7. In de K7 zullen studenten oefenen met het gebruik van beslisbomen (magontslag.nl) en zullen ze leren eenvoudige beslisbomen met behulp van het programma Berkeley Bridge te bouwen voor de vakken socialezekerheid, privacy en arbeidsrecht.

 
 
 
 
 

 

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply