• Blog

  Vertrouwen in de arbeidsrechtelijke toekomst?

  Het nieuwe kabinet heeft in het regeerakkoord, getiteld “vertrouwen in de toekomst”, onder andere het voornemen in te grijpen in de arbeidsmarkt en het arbeidsrecht gepresenteerd. In dit artikel wil ik…

 • Blog

  De billijke vergoeding

  Onlangs wees de Hoge Raad een derde uitspraak over de Wet werk en zekerheid. Eerder deed hij dat al twee keer, in de Mediant en Vlisco-zaak, over de voorwaardelijke ontbinding. Nu…

 • Blog

  Kritisch leren denken in het juridische domein

  Bij het nemen van beslissingen in het juridisch domein kan veel fout gaan; informatie te selectief verzamelen, belangrijke informatie negeren, kansen niet goed inschatten of ongeldige conclusies trekken, met alle gevolgen…

 • Blog Ontslagrecht

  Artikel 7:686 BW

  De regeling van de toerekenbare tekortkoning is voor het overeenkomstenrecht geregeld in boek 6 van het BW. Zie daarvoor de artikelen 6:74 en 7:265 BW. De wetgever heeft er in het…

 • Blog Ontslagrecht

  PVV-stigma

  Een werknemer kan ook aan de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Dat verzoek is niet voorbehouden aan de werkgever. Deze mogelijkheid is geregeld in artikel 7:671c lid 1 BW. De…

 • Blog Ontslagrecht

  Artikel 7:683 BW

  Door de invoering van de Wet werk en zekerheid zijn er in het ontslagrecht enkele nieuwe begrippen ingevoerd of andere begrippen gewijzigd van inhoud. Denk daarbij aan de nieuwe begrippen transitievergoeding,…

 • Blog Ontslagrecht

  De projectclausule

  Wanneer is een bepaling of beding in de arbeidsovereenkomst nu een omschrijving van een bepaalde tijd en wanneer is het een ontbindende voorwaarde? Dit artikel probeert daar een antwoord op te…