Afstuderen Blog Onderwijs

Wanted!

De Juridische Hogeschool schoolt de komende maanden enkele studenten op de beginselen van het programma Berkeley Publisher van Berkeley Bridge. Met dit programma kunnen enkele digitale technologieën gerealiseerd worden, zoals het maken van beslisbomen en het ontwerpen van tekstblokken voor voorbeeldbrieven.

Zoals ik al eerder schreef in het artikel over de beslisbomen in het juridisch onderwijs wil de Juridische Hogeschool met ingang van 1 februari 2017 het werken met programma’s over beslisbomen en het maken van beslisbomen in het juridisch onderwijs opnemen. Als een juridische vaardigheid die thuis hoort bij het nieuwe profiel van de hbo-jurist. Dat betekent echter dat de eerste afgestudeerden met die vaardigheid pas in juli 2018 de arbeidsmarkt op zullen gaan. Want de vaardigheid wordt in het derde jaar van de vierjarige opleiding aangeboden. Dat duurt dus nog enige tijd voordat deze studenten aan het werkveld kunnen laten zien wat ze kunnen en voordat wij zien dat we de studenten voldoende meegeven om zich op die arbeidsmarkt voldoende te profileren. Dat duurt ons te lang. Wat hebben we voor de tussentijd bedacht? We gaan buiten het gewone lesprogramma om enkele geïnteresseerde studenten al opleiden met behulp van Berkeley Bridge. Een voorzichtige schatting zei ons dat er wel zo’n tien studenten geïnteresseerd zouden moeten zijn om deze extra opleiding buiten de normale schoolactiviteiten om te doen. Dat was ook onze voorzichtige schatting van mogelijke stageplekken, als deze studenten de opleiding voltooid zouden hebben. Nou, het duurde nog geen week en de cursus zat vol. De tien studenten meldden zich in een mum van tijd aan. Ik heb er niet eens voor hoeven werven. Een balletje zo hier en daar opgooien was voldoende.

Binnenkort zullen we met de scholing starten. De cursus duurt vier dagdelen, verspreid over de komende drie maanden.

De inschatting was dat deze tien studenten wel een stageplek, waarbij ze gebruik zouden kunnen maken van hun vaardigheid, zouden kunnen vinden. Maar ja, het is een inschatting. Die inschatting was gebaseerd op de positieve reacties uit het werkveld op onze eerdere pilot met het maken van beslisbomen en de uiteindelijke werkstukken bij het afstuderen. Ik hoop dat mijn inschatting juist is. Om mijn inschatting te laten slagen is deze oproep. Een oproep aan het werkveld om zich bij ons te melden als je een leuke afstudeerstage voor onze studenten hebt. Een afstudeerstage waarbij ze kunnen laten zien wat zij met hun vaardigheden, opgedaan bij het volgen van de cursus Berkeley Publisher, hebben opgedaan. Stel dat een student een beslisboom weet te maken, dan kunt u deze gebruiken voor de eigen medewerkers, maar ook op uw website. Te denken valt aan een checklist op uw site voor werkgevers of werknemers bij een ontslag, te denken valt aan een schema over de jaarlijkse huurverhoging voor een rechtswinkel als het maken van standaardcontracten of standaard algemene voorwaarden als handige checklist of steun voor de eigen medewerkers. Dus: beste werkveld, meld u aan, want we hebben er maar tien! Wees er dus snel bij!

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply