Afstuderen Onderwijs

Arbeidsmarkt hbo-jurist

In navolging van het onderzoek naar het nieuwe profiel voor de hbo-jurist is er door de Hogeschool van Amsterdam onderzoek gedaan naar de toekomstige arbeidsmarktpositie voor alumni van de opleiding HBO-rechten. Met als resultaat toch enkele opmerkelijke conclusies en volop tips voor de toekomstige afstudeerder.

Operationeel
Dat de hbo-jurist zich zal richten op operationele juridische functies zal niemand verbazen. Dat was dan ook geen spannende conclusie. Dat je je als student moet proberen te onderscheiden, is ook al geen spectaculaire conclusie. Het blijft overigens wel een belangrijke tip voor de student. Er zijn, wat dat onderscheiden betreft, wel wat specifiekere tips te geven. De hbo-student dient zich voornamelijk te onderscheiden op de grensvlakken van recht met andere disciplines. Te denken valt daarbij aan juridische functies die naast juridisch analyseren ook vaardigheden vragen als IT-vaardig, communicatief vaardig, ondernemend, “feeling” voor (contract)management. Disciplines waarvoor binnen het HBO-rechten-onderwijs volop aandacht is.

Universiteit
Een belangrijke conclusie voor de HBO-Rechten opleiding is, dat het doorstromen van de hbo-jurist naar de universiteit in het juridisch werkveld geen garantie biedt op een grotere kans op een baan. De universitaire rechtenopleiding kent namelijk, zoals dat ook voor de HBO-Rechten-opleiding geldt, voor de toekomstige jaren een grote uitstroom aan afstudeerders. De concurrentie tussen WO-studenten onderling is net zo groot als tussen hbo-juristen onderling, terwijl organisaties steeds duidelijker zullen gaan kiezen voor een jurist met WO- of hbo-profiel. Vooral in de eerste lijn van de gefinancierde rechtshulp, zo is de verwachting, zal nadrukkelijker gekozen worden voor de hbo-jurist.

Bestuursrecht
De grootste werkgever voor de hbo-jurist zal naar alle verwachting de overheid zijn. Ruim twee-derde deel van de banen zal te vinden zijn bij gemeenten, rijksoverheid, zelfstandige bestuursorganen (denk aan UWV), rechtspraak en openbaar ministerie. De reden daarvan zit voor een groot deel in de vergrijzing van het personeelsbestand bij deze organisaties. Binnen de groep van overheidswerkgevers zijn de gemeenten veruit de grootste aanbieder van banen. Binnen de gemeenten betreft het banen als vergunningverlener, beleidsmedewerker, handhaver, medewerker grondzaken of medewerker bezwaar en beroep. Studenten zouden er dus goed aan doen hun aandacht te richten op het bestuursrecht. Opleidingen zouden zich ook meer moeten richten op het onderwijs in het bestuursrecht. Ook (betere of omvangrijkere) samenwerkingsverbanden tussen gemeenten en hogescholen zouden voor een betere doorstroom van hbo-juristen naar de overheid kunnen zorgen. Overigens biedt ook de privacy-verordening kansen in het bestuursrecht. Op grond van de nieuwe verordening dienen grote organisaties een privacy-officer in dienst te nemen. Een typische hbo-juristen-functie: juridische kennis (in basis bestuursrecht, maar ook een deel civiel recht) met raakvlakken op het terrein van IT, communicatie en management en organisatie.
In ons curriculum is op dit moment de meeste plek ingeruimd voor het civiele recht. In dat civiele recht zullen in de toekomst zeker banen te vinden zijn, denk aan banen bij gerechtsdeurwaarders, rechtsbijstandsverzekeraars, Juridisch Loket, vakbonden, notariaat en in mindere mate de advocatuur (paralegal of IT-er). Maar het betreft toch een aanzienlijk kleiner aantal banen dan in de sector bestuur.
Het strafrecht biedt absoluut de minste kansen voor de hbo-jurist (openbaar ministerie).

De hogescholen
Ondanks het feit dat er toch al 20.000 alumni op de arbeidsmarkt zijn, worstelt de hbo-jurist nog steeds met relatieve onbekendheid van zijn kennis en kunde. Marketing vanuit de hogescholen blijft dus noodzakelijk. Daarnaast is aan te bevelen om de contacten met de gemeenten als grootste toekomstige werkgever te vergroten. Specialistische minoren om zich als student te kunnen onderscheiden zijn ook nodig. Een specialistische minor in het bestuursrecht, om zich juist te onderscheiden in het grootste marktsegment, maar ook om de verhouding bestuursrecht tegenover civiel recht in het curriculum recht te trekken, lijkt een “must”.

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply