Browsing Category

Blog

 • Blog

  Kritisch leren denken in het juridische domein

  Bij het nemen van beslissingen in het juridisch domein kan veel fout gaan; informatie te selectief verzamelen, belangrijke informatie negeren, kansen niet goed inschatten of ongeldige conclusies trekken, met alle gevolgen…

 • Blog Ontslagrecht

  Artikel 7:686 BW

  De regeling van de toerekenbare tekortkoning is voor het overeenkomstenrecht geregeld in boek 6 van het BW. Zie daarvoor de artikelen 6:74 en 7:265 BW. De wetgever heeft er in het…

 • Blog Ontslagrecht

  PVV-stigma

  Een werknemer kan ook aan de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Dat verzoek is niet voorbehouden aan de werkgever. Deze mogelijkheid is geregeld in artikel 7:671c lid 1 BW. De…

 • Blog Ontslagrecht

  Artikel 7:683 BW

  Door de invoering van de Wet werk en zekerheid zijn er in het ontslagrecht enkele nieuwe begrippen ingevoerd of andere begrippen gewijzigd van inhoud. Denk daarbij aan de nieuwe begrippen transitievergoeding,…

 • Blog Ontslagrecht

  De projectclausule

  Wanneer is een bepaling of beding in de arbeidsovereenkomst nu een omschrijving van een bepaalde tijd en wanneer is het een ontbindende voorwaarde? Dit artikel probeert daar een antwoord op te…

 • Blog Privacyrecht

  De zwakste schakel

  Hoe goed systemen die persoonsgegevens bevatten ook beveiligd zijn, een inbreuk op gegevensbescherming geschiedt vaak door toedoen van werknemers of medewerkers. De beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens is in handen…

 • Blog Ontslagrecht

  Gezellig! De kerstborrel!

  Het is weer een gezellige tijd! De tijd van de kerstborrel! Misschien heb je die al gehad en is het tijd voor de nieuwjaarsborrel of -receptie. Ook gezellig. En spannend. Zeker…

 • Blog Ontslagrecht

  Bewijs? Of aannemelijk maken?

  Quod erat demonstrandum. Mijn leraar wiskunde zette deze woorden, maar vaak ook slechts de afkorting q.e.d., sierlijk op het bord als er weer een te bewijzen stelling bewezen was. Een keihard…